Zip Code:274000          
Tel:0530-5115111、5115112  
               5115113、5115004
Fax:0530-5336278、5332514
Email:overseashx@sohu.com            huaxing2006@sohu.com

Contact UsLocation: Home > Contact Us

Shandong Heze Huaxing Fuel Injection Equipment Co.,LtdAdd: No.999 Guangzhou Road, Heze City

  No.655 Huanghe Road, Heze City, 
Tel: 0086-530-5115004/0086-530-5115111/0086-530-5115112/0086-530-5115113
Fax: 0086-530-5332514/0086-530-5336278
E-mail:
overseashx@sohu.com        huaxing2006@sohu.com